תושבת קיר כנף סגור

0.00

המידה המוצגת הינה במילימטרים