תושבת קיר כנף חיצוני פתוח

0.00

המידה המוצגת הינה במילימטרים