מחסום חניה מתקפל עמוד + חור למנעול תליה 700 מ”מ

0.00

פלטה 110*130 מ”מ | מרחק חורים 80*100 מ”מ | קוטר 57 מ”מ | גובה 700 מ”מ